TERAPIA

Czym jest fizjoterapia?

Fizjoterapia jest integralną częścią obszaru nauk medycznych. Jest to nauka o metodach leczenia środkami naturalnymi. Zajmuje  się likwidacją skutków lub łagodzeniem procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganiem im oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego jego życia, utrzymując lub przywracając maksymalne zdolności ruchowe i  funkcjonalne  człowieka.

 

Jak wygląda pierwsza wizyta?

Podstawą każdego procesu terapeutycznego jest właściwa diagnoza. Przed podjęciem terapii zbierany jest wywiad, przeprowadzone jest badanie podmiotwe oraz analizowane są badania dodatkowe (badania obrazowe, pozostała dokumentacja medyczna np. wypisy szpitalne). Badania obrazowe nie zawsze są konieczne do rozpoczęcia procesu terapeutycznego. 

W trakcie prowadzonego wywiadu pytamy pacjenta między innymi o objawy chorobowe, ich historię, wcześniejsze incydenty bólowe, dotychczasową terapię i przyjmowane leki. Badanie podmiotowe  w trakcie którego wykonujemy szerego prostych testów funkcjonalnych, pozwala nam doprecyzować przyczyny i objawy dolegliwości z jaką przychodzi do nas pacjent. 

Na tej podstawie jesteśmy w stanie stworzyć dla pacjenta indywidualny program terapii. 

W swojej pracy korzystamy z nowoczesnych metod terapeutycznych, ich umiejętny dobór i  łączenie pozwala zmaksymalizować efekt leczniczy dla danego pacjenta. 

W trakcie procesu terapeutycznego, każda kolejna wizyta rozopocznyna się od krótkiego wywiadu i szybkiej oceny postępów tak, by za  każdym razem modyfikować przyjętą formę terapii w zależności od stwierdzonych potrzeb. 

 

Co nas wyróżnia:

  • praca w systemie 1:1
  • indywidualny dobór rodzaju terapii do potrzeb pacjenta
  • diagnoza i szybka terapia z wykorzystaniem nowoczesnych metod
  • ich umiejętne łączenie w celu zmaksymalizowania efektu terapeutycznego
  • doświadczony zespół specjalistów