KWALIFIKACJE

Beata  Kita - ZnanyLekarz.pl

NASZ ZESPÓŁ                       

 

mgr Beata Kita 

Fizjoterapeuta z wieloletnią praktyką zawodową. Doświadczony wykładowca akademicki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (zajęcia z fizjoterapii w ortopedii i traumatologii, metod specjalnych fizjoterapii i diagnostyki funcjonalnej). Absolwentka szkoleń podyplomowych z zakresu metod specjalnych fizjoterapii. Uczesniczka licznych sympozjów naukowych z zakresu ortopedii i traumatologii, autorka i wykonawca projektów badawczych i wpółautorka publikacji naukowych z zakresu fizjoterapii.

 

Główne zainteresowania zawodowe:

 • fizjoterapia w zespołach bólowych kręgosłupa
 • fizjoterapia ortopedyczna
 • fizjoterapia traumatologiczna 
 • fizjoterapia sportowa
 • fizjoterapia dłoni

 

Kwalifikacje zawodowe:

Studia wyższe

1994 - 2001 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 
Instytut Fizjoterapii
Kierunek : Fizjoterapia,  tytuł: mgr Fizjoterapii

 

 

Kursy i szkolenia

2007 - 2010 Orthopaedic Medicine International by Cyriax (Medycyna Ortopedyczna wg dr James’a Cyriaxa moduły 1 , 2 , 3, 4 , 5 , 6.

2005 - 2006 Instytut McKenziego Polska, Kurs diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenzie poziomy A, B, C, D

2008 - 2009 Współczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich (Techniki energetyzacji mięśni cz1, cz2, Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, Dysbalans mięśniowo-powięziowy) – szkolenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oddział w Poznaniu

2010 Szkolenie – „Nowoczesne metody fizjoterapeutyczne w praktyce – Thera Band Academy", rekomendowane przez PTF

2013, 18 maja, Katowice II Sympozjum „ Całkowita endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna kolana w znacznych deformacjach i destrukcjach stawu” organizowana przez Katedrę i Klinikę Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

2012, 15-16 czerwca, Ustroń, 14 Śląskie Sympozjum Chorób Kości i Stawów i III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Diagnostyka i terapia schorzeń narządu ruchu i skóry teraźniejszość i przyszłość'

2012, 20-21 kwietnia, Ustroń, Międzynarodowe Sympozjum „Koksartroza VI” zorganizowanym przez Katedrę i Klinikę Ortopedii i Trumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

2011, 18 listopad, Katowice Międzynarodowe Sympozjum Traumatologiczne, zorganizowane przez Katedrę i Klinikę Ortopedii i Trumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

2010, 23-25 wrzesień, Łódź, VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej”.

2007, 19-21 październik , Wrocław Międzynarodowy 14 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii " Kierunki rozwoju fizjoterapii"

2007, 3 marzec, Katowice, „Biomechanika w implantologii V” Interdyscyplinarne Sympozjum Ogólnopolskie zorganizowane przez Katedrę i Klinikę Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

2005 Seminarium szkoleniowe: „ Kompleksowe usprawnianie w uszkodzeniach stawu barkowego” seminarium szkoleniowe organizowane przez Technomex sp. z o.o.

2001 „Podstawy opieki paliatywnej” - kurs organizowany przez Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie

 

 

Doświadczenie zawodowe 

2014 - obecnie  współpraca z Wydziałem Fizjoterapii Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku Białej w zakresie prowadzenia zajęć i warsztatów dotyczących zespołów bólowych kręgosłupa. 

2005 – 2013 Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu,  Katedra Fizjoterapii (wykładowca)

2002 – 2003 The Landmark London Health Club & Spa (terapeuta)

 

mgr Ewelina Książek

Fizjoterapeuta na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach, certyfikowany terapeuta metody NDT-Bobath dla dzieci,  terapeuta koncepcji Halliwick- nauki pływania dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych, terapeuta SI, uczestnik wielu konferencji i szkoleń dotyczących diagnostyki i terapii schorzeń wieku dziecięcego oraz neurologii dziecięcej,  instruktor ćwiczeń dla mam z dziećmi w wózkach- BuggyGym, propagator zdrowego i aktywnego stylu życia.

 

Główne zainteresowania zawodowe:

 • 
uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego 
(w tym:mózgowe porażenie dziecięce,zaburzenia neurorozwojowe /ZOKN, ZRPO, DMOC/, opóźnienie rozwoju psycho-ruchowego, zaburzenia napięcia mięśniowego)

 • uszkodzenia obwodowego układu nerwowego
(wrodzone  /w tym przepuklina oponowo-rdzeniowa/ i pourazowe /np.uszkodzenia splotu barkowego/, choroby rdzenia i polineuropatie wieku dziecięcego/

 • choroby genetyczne, metaboliczne oraz wady wrodzone
o charakterze ortopedyczym

 • 
wady postawy

 • rehabilitacja dziecięca  po kontuzjach i urazach

 • rehabilitacja dziecięca  po przebytych zabiegach operacyjnych

 

Kwalifikacje zawodowe:

Studia wyższe:

2008 - 07.2010 II stopnia: Fizjoterapia Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2005 - 2008       I stopnia: Fizjoterapia Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Kursy i szkolenia

Doświadczenie zawodowe

10.2012-nadal        Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej- fizjoterapeuta

03.2014- nadal       Centrum Rehabilitacyjno- Oświatowe „Odrodzenie” punkt wczesnej interwencji- fizjoterapeuta

11.2010- 09.2012  Ośrodek Edukacyjno- Rehabilitacyjno- Wychowawczy w Ustroniu, Punkt wczesnego wspomagania rozwoju

10.2010- 06.2012  Gimnastyka korekcyjna- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu